top of page

CLINICAL SUCCESS

Uden tillid får du ikke al den nødvendige viden du har behov for, hvis du vil kunne træffe kvalificerede valg ud fra din diagnostik. 

Har du en specifik metode du anvender til at opbygge tillid?

Arbejder hele klinikken systematisk på at opbygge og udbygge tilliden til hver enkelt patient? 

Hvis ja, er det en skriftligt dokumenteret protokol?

Hvordan kommunikerer du med dine patienter?

Forventer du, at dine patienter har tillid til dig og dine anbefalinger fordi de har valgt at komme til tandlæge hos dig? Eller forsøger du først at forstå din patients situation og ønsker?

Billede af Rachel
Tillid
Billede af S O C I A L . C U T

CLINICAL SUCCESS

Alle valg træffes på baggrund af vores viden. Jo mindre viden jo større er risikoen for at træffe forkerte valg. Viden er dog udfordrende, da der både findes logisk og emotionel viden. 

I klinikken har vi behov for 2 typer viden. 

  1. Den logiske diagnostiske viden. Dvs. Anamnese, medicin, kliniske- og radiologiske fund. 
     

  2. Den emotionelle viden. Dvs. viden om pt's livssituation, ønsker, udfordringer, frygt, glæde, osv. 

Hvilken type viden tror du er vigtigst for at du kan give din patient det bedste behandlings forsalg?

Viden

CLINICAL SUCCESS

Vil du have lov til at behandle flere patienter bedre? Du er helt sikkert god til at indsamle diagnostisk viden og anvende den til at udarbejde en god behandlingsplan. Den diagnostiske værdi hjælper dig ikke ret meget når du skal kommunikere med din patient. Din evne til at få patienterne til at vælge en optimal behandling, afhænger af hvor god er du til at indsamle "blød" emotionel viden og bruge denne empatisk for at opbygge tillid og udøve indflydelse.  

Oplever du ofte patienter vælge en kompromis behandling?

Præsenterer du af og til behandlingsplaner ud fra din subjektive vurdering af patientens betalingsevne?

Undgår du af og til at informere om patientens komplette behandlingsbehov?

Hvis ovenstående er tilfældet, vil det formodentligt være en fordel for dig og dit team, at arbejde med valg, tillid, og indsamling af emotionel viden. 

Plant Præsentation
Præsentation
Billede af __ drz __

CLINICAL SUCCESS

De fleste patienter ønsker faktisk den bedst tænkelige behandling. Ofte er der blot mange faktorer, der kommer i vejen for patienternes evne til at lytte til dine velmenende anbefalinger. 

Skal du præsentere din behandlingsplan med det samme eller vente til en anden dag? 

Hvornår på dagen skal du præsentere din behandlingsplan?

Hvor er det bedst at fremlægge din plan?

Hvordan skal du præsentere din plan så det virker autentisk på dig og din patient? 

Timing

CLINICAL SUCCESS

Får du en fair pris for dit arbejde?

Føles det ukomfortabelt at præsentere store beløb for patienterne? 

 

Med den rette tilgang kan du bruge dit eget ubehag til at komme over denne udfordring. 

Giver du rabatter for ofte og på et forkert grundlag? 

Betaler dine patienter en fair pris med glæde og taknemmelighed?

Billede af Fabian Blank
Pris
fastnet øresnegl

CLINICAL SUCCESS

De fleste virksomheder, der arbejder med priser i vores niveau, har systemer til at følge op på de tilbud de har givet deres kunder. 

Har din klinik et system, der er nemt at buge og som sikrer, at der bliver fulgt op på alle patienter, der har fået en behandlingsplan? 

Har du kontrollen over opfølgningsprocessen, eller har du afgivet initiativet til patienterne? 

Hvis du bliver ved med at gøre, som du altid har gjort, kan du ikke forvente at opnå et andet resultat end det du plejer. 

 

Gør som mange af dine kolleger:

Ring eller skriv til os og hør hvordan du kan kommet til at behandle flere patienter bedre.  

Tlf: (+45)61272228

Mail@HattConsulting.com

Follow up
bottom of page